Description

Sur quoi porte ce projet ?

De mobiele speelpleinwerking Pieto!nk tovert in de gemeente Hamme en deelgemeenten straten om tot heuze speelparadijzen voor jong en oud. De werking die in 2009 van start ging ziet jaar na jaar het deelnemersaantal spectaculair stijgen.
De animatoren van mobiele speelpleinwerking trekken tijdens de zomervakantie van buurt naar buurt om speelstraten actiever en attractiever te maken en dit met behulp van extra speelmateriaal en door speelkansen te bieden aan kinderen en jongeren in eigen buurt.
In buurten waarin de werking actief is ontstaat een positieve dynamiek en leren buurtbewoners elkaar opnieuw kennen doordat hun kinderen/ kleinkinderen op een veilige manier terug op straatkunnen spelen.

Types
Comment pouvons-nous définir ce projet ?
  • Economie de partage: Partage de biens
  • Apprentissage / Enseignement
  • Cohésion / Participation

Photos

Images partagées par le responsable de ce projet

Objectifs

Quel est le but de ce projet ?

- Kinderen/jongeren de mogelijkheid geven om te spelen in wijken waar er weinig activiteiten en mogelijkheden ter beschikking zijn;
- Kwetsbare doelgroepen motiveren om deel te nemen en te betrekken bij het spelgebeuren;
- Leven in de buurt brengen , in de wijk een positieve dynamiek, sfeer op gang brengen;
- De sociale cohesie in de buurt versterken;
- Het multicultureel samenleven in de buurt stimuleren;
- Bekend maken van bestaande speelpleinwerkingen;
- Samenwerking tussen diverse jeugdvormen stimuleren;
- Bestaande jeugdwerkingen inhoudelijk en materieel ondersteunen met speelmateriaal;
- Spelmateriaal tegen een zeer laagdrempelige prijs ter beschikking stellen voor diverse doeleinden.

Public cible

Qui est concerné par cette initiative ?

- De mobiele speelpleinwerking Pieto!nk richt zich tot alle doelgroepen in de gemeente. Hierbij maakt men geen onderscheid tussen kinderen maar wordt er extra ingezet op kinderen uit een maatschappelijke kwetsbare positie.

  • Tous les résidents
  • Familles

Acteurs

Quels acteurs participent à ce projet ?
Gemeente Hamme Commune/ville

Lieu

La zone dans laquelle cette initiative a une incidence et les lieux où elle se concrétise.

Contact

Joke Dierickx
Kim Copejans