Description

Sur quoi porte ce projet ?

'Avekapelle leeft!' is de verzamelnaam van de activiteitenkalender van Avekapelle. Hierbij worden dus allerlei evenementen georganiseerd. Het uitnodigen van een fanfare of muziekgroep, het geven van een dorpsfeest, kermis, een DJ op het kerstfeest, enz. zijn maar enkele voorbeelden.

Dit alles wordt gedragen door het feestcomité dat recent is opgericht om terug leven in de dorpsgemeenschap te blazen.

Types
Comment pouvons-nous définir ce projet ?
  • Lien interquartier
Date de début 1 janvier 2017

Photos

Images partagées par le responsable de ce projet
Aucune photo trouvée

Objectifs

Quel est le but de ce projet ?

-Een stimulans geven aan het feestcomité;
- Buurtbewoners beter leren kennen;
- Het bevorderen van de sociale dorpscohesie;
- Het creëren van een tof, gevarieerd aanbod inzake activiteiten;
- Een aantrekkingspunt inbouwen naar nieuwe buurtbewoners;
- Het tegengaan van de vereenzaming van oudere, alleenstaande inwoners.

Public cible

Qui est concerné par cette initiative ?

- Dit initiatief is er voor iedereen die kan genieten, plezier maken en vooral elkaar beter wil leren kennen. Er wordt een zo groot mogelijk bereik beoogd, opdat meer inwoners afzakken naar de activiteiten.

  • Tous les résidents

Acteurs

Quels acteurs participent à ce projet ?
Feestcomité Avekapelle Comité de quartier, comité de fête & comité de village

Lieu

La zone dans laquelle cette initiative a une incidence et les lieux où elle se concrétise.

Contact

Anniek Durnez