Description

Sur quoi porte ce projet ?

De Belevingstuin is een project dat wortelt
in de boomgaard van bioboerderij de Baarbeekhoeve
en is een kruisbestuiving tussen
duurzame landbouw, educatie en zorg.
Het is enerzijds een plek waar we deze jongste en
oudste generaties samenbrengen, waar nieuwe sociale
verbindingen kunnen rijpen en we de strijd aangaan
met individualisering en vereenzaming. Het is anderzijds een plek waar schoolkinderen
en rusthuisbewoners zich kunnen verbinden met
de natuur en ons voedsel.

In samenwerking met: Basisschool "de Bel"

Types
Comment pouvons-nous définir ce projet ?
  • Economie de partage: Partage d'infrastructure
  • Ecologie / Environnement
  • Cohésion / Participation

Photos

Images partagées par le responsable de ce projet

Objectifs

Quel est le but de ce projet ?

1) Het uitwerken van een inrichtingsplan 2) Aanleg moestuin

Public cible

Qui est concerné par cette initiative ?

Acteurs

Quels acteurs participent à ce projet ?

Lieu

La zone dans laquelle cette initiative a une incidence et les lieux où elle se concrétise.

Contact