Buurtwerk Posthof vzw

Posthof creëert meer mogelijkheden
voor kansengroepen en draagt actief bij
aan een positieve samenleving.
Dat is onze missie.

POSTHOF...

...is een ontmoetingscentrum voor Berchemnaren
...vertrekt van de talenten en mogelijkheden,
steeds met bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen
...is de initiatiefnemer van projecten op vlak van tewerkstelling,
welzijn en jeugd
...steunt op heel wat partnerorganisaties

Onze gemeenschappelijke visie: mensen met minder kansen
hebben een volwaardige plaats in deze samenleving.

Initiatieven

Buurtijd BERCHEMBOS
Stadsakker Antwerpen