Community Land Trust

In 2010 richtte een vijftiental Brusselse verenigingen samen de VZW Platform Community Land Trust op, met de bedoeling om het CLT model te promoten. CLT’s zijn organisaties die gronden verwerven om die, samen met en in het belang van de gemeenschap, te beheren als een gemeenschappelijk goed. Het systeem ontstond 40 jaar geleden in de VS.

Community Land Trust Brussel (CLTB) beschouwt grond niet als koopwaar maar als een gemeenschappelijk goed dat gebruikt moet worden in het algemeen belang van de hele gemeenschap. CLTB streeft naar een stad waarin alle bewoners hun recht op wonen kunnen doen gelden.

Initiatieven

Biloba Huis Schaarbeek