Be Planet

Be Planet is een erkende stichting van openbaar nut. Ze is opgericht in 2015 op initiatief van verschillende koepelorganisaties van milieuverenigingen en enkele vooraanstaande figuren met elk een eigen, specifieke achtergrond.

Met onze unieke visie en missie vullen we met de Stichting Be Planet een lacune op in de sector van duurzame ontwikkeling. We doen dit door lokale burgerinitiatieven te ondersteunen en te begeleiden. Deze initiatieven werken allemaal rond thema’s zoals mobiliteit, energie, voeding, consumptie of nog biodiversiteit.

Om onze doelstellingen te realiseren, werven we fondsen bij individuele donateurs en ondernemingen. Ondernemingen zijn voor ons echter veel meer dan enkel een doelgroep voor fondsenwerving; ze vormen de hoeksteen van onze visie. In de ecologische transitie naar een gezondere en betere leefwereld is de combinatie tussen de expertise van ondernemingen enerzijds en de dynamiek van burgerinitiatieven anderzijds dé sleutel tot succes.

We zijn ervan overtuigd dat win-win samenwerkingen tussen burgerprojecten en betrokken ondernemingen een onuitputtelijke bron zijn voor de uitwisseling van kennis, ervaringen en expertise. Onze missie is dan ook deze twee werelden aan elkaar te koppelen en de samenwerking tussen beiden te stimuleren. Dat deze visie geen utopie is, wordt perfect geïllustreerd in de documentaire “Demain” van Cyril Dion.

Initiatieven

Buiten Gewoon Grondig WILRIJK-CENTRUM
Bûûmplanters Brussel
Cynorhodon Luik
Dagen Zonder Vlees Antwerpen
De Babytheek Elsene
De Egelstraat Mechelen
De Recyclagedoos Genepien
Écoscénique Assesse
FoodWe Namen
Mosmuren met buren Antwerpen
Park to Park Leuven
PermaFungi TURN EN TAXI
Pesticidevrij tuineren Provincie Luik
Réseau Solidairement Meix-devant-Virton
Retrival Charleroi
Stadsakker Antwerpen
Vélo M2 Brussel
VoedSaam vzw Sint-Niklaas
Wald-Cube Hannuit