Zuidtrant

Een energiecoöperatie is een initiatief van burgers die zich samen inzetten voor duurzame energie. Burgers investeren in de coöperatie door een aandeel te kopen en krijgen een dividend uitgekeerd bij winst van de coöperatie. Samen beslissen ze in de algemene vergadering over de investeringen.

Onze coöperatie is gegroeid uit de verschillende Transitie afdelingen van de zuidrand van Antwerpen. De repaircafé's, energie infoavonden en het klimaat event in Lier bracht vanaf 2013 enkele gelijkgestemden samen om echt iets te gaan doen!

Onze motivatie is om een actieve rol te spelen in de transitie van de fossiele naar de koolstofarme maatschappij. Met aandacht voor het lokaal gebeuren, de energieonafhankelijkheid en de sociaal zwakkeren. Energie besparen op allerlei vlakken, duurzame energie en een greep krijgen op de stijgende energieprijzen zijn onze motivatie.

Initiatieven

Deeldepot Edegem