Omschrijving

Waar gaat dit project over?

'Zedelgem maakt dromen waar' is een platform waar zoekers en aanbieders aan elkaar gekoppeld worden om allerlei initiatieven te nemen. De dromen en wensen van mensen vormen hier de basis voor kleine acties die mensen met elkaar delen. Zo vertrekt men vanuit de krachten en de noden van mensen en wordt op een exploratieve wijze onderzocht wat voor hen werkt.

Meer concreet, worden er diverse platforms gecreëerd die op zoek gaan naar iets dat inwoners nodig hebben of kunnen aanbieden, zoals bijvoorheeld een prikbord of een mobiele plakpaal.

Types
Hoe kunnen we dit project definiëren?
  • Verbondenheid / Participatie
  • Wijkverbindend
Startdatum 1 september 2015

Foto's

Afbeeldingen gedeeld door de verantwoordelijke van dit project.
Geen foto's gevonden

Doelen

Wat probeert dit project te verwezenlijken?

- Platform creëren;
- Een dynamiek ondersteunen die vertrekt vanuit de bewoners;
- Op een duurzame wijze de sociale cohesie versterken;
- Een sterk buurnetwerk in een zorgzame samenleving;
- Talenten van mensen ontwikkelen.

Doelpubliek

Wie wordt door dit initiatief geraakt?

- Mensen die verbinding willen maken met elkaar op basis van zat ze goed kunnen of graag doen (talent).

  • Alle inwoners

Actoren

Welke actoren doen mee aan dit project?
OCMW Zedelgem OCMW (inclusief lokale antennes)
Oranje vzw Socio-culturele organisatie
Samen voor talent Socio-culturele organisatie

Locatie

Het gebied waar dit initiatief invloed op heeft, en de plaatsen waar het zich afspeelt.

Contact

Chris Marchand