Omschrijving

Waar gaat dit project over?

Heel wat ouderen leven in sociaal isolement.

Veel van hen hadden vroeger huisdieren en kunnen door omstandigheden niet meer voor een huisdier zorgen.

De aanwezigheid van een huisdier kan nochtans bijdragen aan een betere gezondheid en meer sociale contacten bij ouderen. Talloze onderzoeken hebben de heilzame en rustgevende werking van een hond aangetoond.

Het pilootproject faciliteert ontmoetingen met honden, tussen vrijwilligers, jongeren en thuis wonende ouderen die leven in sociaal isolement. Dit pilootproject heeft als doel ouderen uit hun sociaal isolement te halen en aan te zetten tot beweging, vrijwilligers maatschappelijk te engageren en jongeren kansen te bieden tot het verhogen van welbevinden, betrokkenheid en competentieontwikkeling.

Types
Hoe kunnen we dit project definiëren?
  • Verbondenheid / Participatie
  • Wijkverbindend
  • Zorg / autonomie
Startdatum 1 maart 2018
Einddatum 31 december 2019

Foto's

Afbeeldingen gedeeld door de verantwoordelijke van dit project.

Doelen

Wat probeert dit project te verwezenlijken?

Doelpubliek

Wie wordt door dit initiatief geraakt?

  • Alle inwoners
  • Kinderen & jongeren
  • Mensen in armoede
  • Mensen met een beperking
  • Ouderen
  • Zieken/hulpbehoevend

Actoren

Welke actoren doen mee aan dit project?
Diensten voor thuiszorg Zorg: Senioren
Gemeente Kortenaken Gemeente/Stad
OCMW Kortenaken Gemeente/Stad
Plussers Kortenaken Seniorenvereniging

Locatie

Het gebied waar dit initiatief invloed op heeft, en de plaatsen waar het zich afspeelt.

Contact