Omschrijving

Waar gaat dit project over?

'Interstratenspel' is een spel, georganiseerd door de vereniging Kermiscomité Bikschote, waarbij deelnemende ploegen uit verschillende straten het tegen elkaar opnemen aan de hand van ludieke spelletjes. Het thema van de spelen wordt bepaald door het land naar waar de Bikschotenaren 'zogezegd' op reis gaan.

Types
Hoe kunnen we dit project definiëren?
  • Wijkverbindend
Startdatum 23 augustus 2015

Foto's

Afbeeldingen gedeeld door de verantwoordelijke van dit project.

Doelen

Wat probeert dit project te verwezenlijken?

- Het sociaal weefsel in het dorp versterken;
- Nieuwe inwoners integreren in de dorpsgemeenschap.

Doelpubliek

Wie wordt door dit initiatief geraakt?

- Buurtbewoners van de betrokken straten.

  • Alle inwoners

Actoren

Welke actoren doen mee aan dit project?
Kermiscomité Bikschote Buurtcomité, feestcomité & dorpscomité

Locatie

Het gebied waar dit initiatief invloed op heeft, en de plaatsen waar het zich afspeelt.

Contact