Omschrijving

Waar gaat dit project over?

'Kom Op voor je Wijk' (KOW) is een doorlopende projectoproep waarmee de stad Leuven initiatieven en ideeën van bewoners die de leefomgeving en het samenleven in hun buurt of straat verbeteren, maximaal wil ondersteunen en stimuleren.

Enerzijds, verbeteren van de fysieke leefomgeving door het uitwerken van bottom-up projecten die het samenleven in de straat en directe openbare ruimte aangenamer maken. Anderzijds, verbeteren van de sociale omgeving door het uitwerken van bottom-up projecten die contacten, ontmoeting en verbinding creëren tussen buurtbewoners.

Types
Hoe kunnen we dit project definiëren?
  • Verbondenheid / Participatie

Foto's

Afbeeldingen gedeeld door de verantwoordelijke van dit project.
Geen foto's gevonden

Doelen

Wat probeert dit project te verwezenlijken?

- Een brede doelgroep bereiken;
- Mensen stimuleren om initiatieven te nemen voor hun buurt;
- Het ondersteunen van projecten met een lange termijnvisie.

Doelpubliek

Wie wordt door dit initiatief geraakt?

- Alle buurtbewoners.

  • Alle inwoners

Actoren

Welke actoren doen mee aan dit project?
Stad Leuven Gemeente/Stad

Locatie

Het gebied waar dit initiatief invloed op heeft, en de plaatsen waar het zich afspeelt.

Contact

Jan Mellebeek