Omschrijving

Waar gaat dit project over?

Dit initiatief is een winkelruimte die is opgestart door vzw Bes. Het wil op deze manier de transitie versnellen naar een duurzame samenleving waar sociale en ecologische criteria primeren boven winstmaximalisatie, onder andere door middel van het verhandelen van lokaal geteelde biologische groenten en fruit. Ook worden er allerhande activiteiten georganiseerd zoals bijvoorbeeld infosessie, workshops, bewustmakingscampagnes, enz.

Tegelijkertijd wordt de winkelruimte voor de verkoop van groenten en fruit gratis ter beschikking gesteld door het Psychitarisch Centrum Sint Amandus te Beernem.

Types
Hoe kunnen we dit project definiëren?
  • Deeleconomie: Goederen delen
  • Ecologie / Leefmilieu
Startdatum 30 september 2016

Foto's

Afbeeldingen gedeeld door de verantwoordelijke van dit project.

Doelen

Wat probeert dit project te verwezenlijken?

- Het verstrekken van informatie aan en het enthousiasmeren van de bewoners van Groot-Beernem en omstreken;
- De inclusie van mensen met een psychische of andere kwetsbaarheid;
- Het ondersteunen van lokale projecten met hetzelfde doel;
- Het invullen van de vraag naar een biowinkel voor groeten en fruit;
- Een ontmoetingsplaats creëren waar mensen zich inzetten voor een duurzame samenleving;
- De inclusie van verschillende bevolkingslagen.

Doelpubliek

Wie wordt door dit initiatief geraakt?

- Dit initiatief wil alle mensen uit verschillende bevolkingslagen en leeftijden met al hun kwetsbaarheden actief betrekken in de werking.

  • Alle inwoners
  • Mensen met een beperking

Actoren

Welke actoren doen mee aan dit project?
vzw Bes Natuur-, leefmilieu- en ecologie-vereniging

Locatie

Het gebied waar dit initiatief invloed op heeft, en de plaatsen waar het zich afspeelt.

Contact

Pieter Bouciqué