Omschrijving

Waar gaat dit project over?

Echo’s uit de wijk is een sociaal-artistiek project in Gent. Aan de hand van
fotografie, én andere disciplines (o.a. muziek), zet men artistieke
trajecten op met buurtbewoners en brengen verbeelding en verbinding in
de wijk. Voor deze trajecten werkt men samen met
organisaties/verbindingsfiguren uit de wijk en met diverse (groepen)
buurtbewoners. Men probeert ook om deze buurtbewoners uit de
verschillende trajecten (en organisaties) met elkaar te verbinden.

Dit project won de tweede prijs in de Matexi Awards van 2017. Oordeel van de jury: De jury beklemtoont de prachtige combinatie van sociaal en artistiek werk, met de buurt zelf én zijn bewoners als levendig en uitermate boeiend decor.

Types
Hoe kunnen we dit project definiëren?
  • Kunst / Cultuur
  • Verbondenheid / Participatie

Foto's

Afbeeldingen gedeeld door de verantwoordelijke van dit project.

Doelen

Wat probeert dit project te verwezenlijken?

- Sociaal-artistiek werken, aan de slag met diverse buurtbewoners;
- Ontmoeting creëren (tussen buurtbewoners);
- Artistieke ingrepen in de publieke ruimte;
- Verbinding leggen in de wijk;
- Zijdelings: leegstand aanklagen, wonen en noden op de kaart zetten.

Doelpubliek

Wie wordt door dit initiatief geraakt?

- Echo’s uit de wijk stelt de buurtbewoner centraal. We gaan aan de slag
met diverse buurtbewoners om samen met hen een sociaal-artistiek
traject te doorlopen. We hebben in onze werking veel aandacht voor
buurtbewoners die veel minder gemakkelijk hun weg vinden naar kunst,
allerhande workshops, cultuur, …

  • Alle inwoners
  • Bezoekers
  • Klanten en gebruikers van diensten en handelaars
  • Toeristen

Actoren

Welke actoren doen mee aan dit project?
Matexi Dienstenbedrijf
Stad Gent Gemeente/Stad

Locatie

Het gebied waar dit initiatief invloed op heeft, en de plaatsen waar het zich afspeelt.

Contact