Omschrijving

Waar gaat dit project over?

Beverberg is een ontmoetingsruimte die is gecreëerd in één van de appartementen van de ondersteuningswoningen die eigendom zijn van het OCMW Halle en worden verhuurd op basis van het inkomen van de huurders.

Momenteel is deze ontmoetingsruimte tweemaal per week geopend. Gemiddeld komen er een achttal personen eten. Na de maaltijd blijven zij meestal langer om nog gezellig na te praten.

Types
Hoe kunnen we dit project definiëren?
  • Verbondenheid / Participatie

Foto's

Afbeeldingen gedeeld door de verantwoordelijke van dit project.
Geen foto's gevonden

Doelen

Wat probeert dit project te verwezenlijken?

- De sociale eenzaamùheid van de bewoners te doorbreken;
- Sociale cohesie bevorderen;
- Mensen samen te brengen.

Doelpubliek

Wie wordt door dit initiatief geraakt?

- Wij zijn dit project specifiek gestart voor de bewoners van de ondersteuningswoningen. De bewoners zijn hoofdzakelijk 65-plussers waarvan er een groot deel beroep doet op de hulpverlening van de sociale dienst van het OCMW Halle.

  • Alle inwoners

Actoren

Welke actoren doen mee aan dit project?
OCMW Halle OCMW (inclusief lokale antennes)

Locatie

Het gebied waar dit initiatief invloed op heeft, en de plaatsen waar het zich afspeelt.

Contact

Ann De Bisschop