Omschrijving

Waar gaat dit project over?

'ATD Vierde Wereld Pleegtuinen' is een initiatief waarbij tuinen worden bewerkt door vrijwillige tuinierders, die zelf geen tuin hebben, om tuinverwaarlozing tegen te gaan en eigen voedsel te kunnen telen om vervolgens uit te delen aan maatschappelijk kwetsbare mensen.

Types
Hoe kunnen we dit project definiëren?
  • Deeleconomie: Infrastructuur delen
  • Ecologie / Leefmilieu
Startdatum 1 april 2014

Foto's

Afbeeldingen gedeeld door de verantwoordelijke van dit project.

Doelen

Wat probeert dit project te verwezenlijken?

- Het aanmoedigen van zelfstandig tuinieren;
- Sociale cohesie bevorderen;
- Het produceren van lokaal voedsel;
- Het creëren van een duurzame samenleving.

Doelpubliek

Wie wordt door dit initiatief geraakt?

- Maatschappelijk kwetsbare personen;
- Personen die zelf geen tuin hebben en graag een perceel zouden bewerken.

  • Alle inwoners
  • Mensen in armoede

Actoren

Welke actoren doen mee aan dit project?
ATD Vierde Wereld Vlaanderen NGO/humanitaire organisatie

Locatie

Het gebied waar dit initiatief invloed op heeft, en de plaatsen waar het zich afspeelt.

Contact