Omschrijving

Waar gaat dit project over?

De waterlast van 31/05/2016 heeft ons geleerd dat het nodig is dat buren bij onheil of dreigende onheil, klaar staan voor elkaar. Solidariteit 31/05 is een soort van rampenplan op maat van de wijk. In geval van onheil willen we zo snel mogelijk ondersteuning bieden en begrip tonen. Onder het motto: 'denk mee, adviseer, leen uit of help', werden door de bewoners van het Groenpark in totaal 895 items aangereikt die de basis vormen van ons solidariteitsplan. Met Solidariteit 31/5 hebben we onder andere een volledig draaiboek klaar voor noodsituaties.

Types
Hoe kunnen we dit project definiëren?
  • Communicatie

Foto's

Afbeeldingen gedeeld door de verantwoordelijke van dit project.
Geen foto's gevonden

Doelen

Wat probeert dit project te verwezenlijken?

- Een gestructureerd solidariteitsplan;
- Snelle en kordate solidariteitsactie op gang trekken indien nodig.

Doelpubliek

Wie wordt door dit initiatief geraakt?

- Alle bewoners van de woonwijk Groenpark;
- Naar de toekomst toe, in de mate van het mogelijke, andere woonwijken en dit in samenwerking met stad Roeselare.

  • Alle inwoners

Actoren

Welke actoren doen mee aan dit project?
Stad Roeselare Gemeente/Stad
vzw Groenpark Roeselare Buurtcomité, feestcomité & dorpscomité

Locatie

Het gebied waar dit initiatief invloed op heeft, en de plaatsen waar het zich afspeelt.

Contact