Omschrijving

Waar gaat dit project over?

'Meelestraut Keirremis' is een tweedaagse buurtkermis met burenreceptie. Dit event trapt jaarlijks af met de uitreiking 'Buur van het jaar'. Naast de muzikale optredens, het straattheater en de grote rommelmarkt met 350 standplaatsen, zijn er ook talrijke kermisattracties waartoe kinderen tegen een lage prijs onbeperkt toegang hebben.

Types
Hoe kunnen we dit project definiëren?
  • Verbondenheid / Participatie
Startdatum 1 juli 2017

Foto's

Afbeeldingen gedeeld door de verantwoordelijke van dit project.
Geen foto's gevonden

Doelen

Wat probeert dit project te verwezenlijken?

- Het betrekken van jeugdverenigingen;
- Het aanbieden van een fijne namiddag aan kinderen;
- De sociale cohesie bevorderen.

Doelpubliek

Wie wordt door dit initiatief geraakt?

-Er wordt dus vooral ingezet op betrokkenheid van kinderen;
-Jeugdverenigingen;
- Buurtbewoners.

  • Alle inwoners

Actoren

Welke actoren doen mee aan dit project?
Kermiscomité "Meelestraut Leeft" Buurtcomité, feestcomité & dorpscomité

Locatie

Het gebied waar dit initiatief invloed op heeft, en de plaatsen waar het zich afspeelt.

Contact

Stefaan Markey