Omschrijving

Waar gaat dit project over?

Door een masterplan voor de hele omgeving te ontwikkelen kan de site in zijn totaliteit opgewaardeerd worden en ontstaan tal van elkaar versterkende opportuniteiten. Op die manier worden onder meer fragmentarische uitvoeringen, tijdelijke instandhoudingswerken, tegenstrijdige ingrepen, verschillende stijlen en dubbele plankosten vermeden.

Types
Hoe kunnen we dit project definiëren?
 • Deeleconomie: Infrastructuur delen
 • Kunst / Cultuur
 • Leren / Onderwijs
 • Religie
 • Verbondenheid / Participatie
 • Wijkverbindend
 • Zorg / autonomie
Startdatum 7 december 2017

Foto's

Afbeeldingen gedeeld door de verantwoordelijke van dit project.

Doelen

Wat probeert dit project te verwezenlijken?

Het doel is het kerngebied van Sint-Pieters Vissenaken te versterken en het een stralende toekomst te geven. Een groep initiatiefnemers (de startersgroep) wil al de stakeholders (belanghebbenden) hiervoor op een vernieuwende manier doen samenwerken en zo een breed gedragen en duurzaam ruimtegebruik van de site realiseren.

Doelpubliek

Wie wordt door dit initiatief geraakt?

Door een bottom-up werking vanuit een burgerplatform, een nauwe samenwerking en continu overleg met al de stakeholders wordt de ontwikkeling en de realisatie van dit project een breed gedragen en tevens duurzame realisatie voor een lange periode.
Er ontstaan daardoor stimulansen voor mogelijk totaal nieuwe socio-culturele initiatieven in Vissenaken (zoals bijvoorbeeld een centraal korte-keten-distributiepunt, pop-ups circulaire economie, kleinschalige dagopvang, rust- en ontmoetingsplekken over de generaties heen en/ of een hotspot cultuur…)

 • Alle inwoners
 • Bezoekers
 • Klanten en gebruikers van diensten en handelaars
 • Toeristen

Actoren

Welke actoren doen mee aan dit project?

Locatie

Het gebied waar dit initiatief invloed op heeft, en de plaatsen waar het zich afspeelt.

Contact