Omschrijving

Waar gaat dit project over?

Sinds de opstart in 2015, breidt La Filière laine haar activiteiten alleen maar uit en begeleidt deze vzw steeds meer projecten zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van het Be-Wool label.

De doelstellingen van dit project zijn:

– het in de markt zetten van producten op basis van lokaal geproduceerde wol. Via een label kan de koper deze producten makkelijk identificeren. Het label wordt enkel toegekend aan producten die voldoen aan een charter dat specifieke en gecontroleerde criteria oplegt.
– een educatief instrument zijn zodat iedereen de eigenschappen van wol en in het bijzonder lokaal geproduceerde wol kan begrijpen en herkennen.
– de prijs van wol die gekocht wordt in schapenboerderijen en die een zekere kwaliteit garandeert zodanig vastleggen dat deze prijs tenminste de kost van het scheren dekt.

Het project van dit label is volledig uitgeschreven op papier, de volgende stap is het lanceren van de communicatiecampagne. Hiervoor zijn ze enerzijds op zoek naar een ambassadeur die dit label promoot en anderzijds naar een corporate partner die hun visie van een lokale, duurzame productie van textiel deelt en hen helpt met het ontwikkelen van de communicatie.

Een ander project is het creëren van het Huis van de Wol in Redu dat in 2018 haar deuren opent. Dit huis zal een ontmoetingsplaats zijn waar alle actoren van la Filière laine kunnen samenkomen, ideeën uitwisselen en van elkaar leren. Tevens zal het een tentoonstellings-en verkoopsruimte zijn van producten op basis van lokaal geproduceerde wol alsook een productieruimte (vb matrassen op basis van 100% lokale wol).

Tot slot coördineert la Filière Laine ook verschillende activiteiten op Europees niveau en dit in het kader van het Interreg-project “Grande région”. Aan dit Interreg-project nemen zowel partners uit Luik en Luxemburg deel als departementen uit Frankrijk en Duitsland.

Types
Hoe kunnen we dit project definiëren?
  • Ecologie / Leefmilieu

Foto's

Afbeeldingen gedeeld door de verantwoordelijke van dit project.

Doelen

Wat probeert dit project te verwezenlijken?

– het in de markt zetten van producten op basis van lokaal geproduceerde wol. Via een label kan de koper deze producten makkelijk identificeren. Het label wordt enkel toegekend aan producten die voldoen aan een charter dat specifieke en gecontroleerde criteria oplegt.
– een educatief instrument zijn zodat iedereen de eigenschappen van wol en in het bijzonder lokaal geproduceerde wol kan begrijpen en herkennen.
– de prijs van wol die gekocht wordt in schapenboerderijen en die een zekere kwaliteit garandeert zodanig vastleggen dat deze prijs tenminste de kost van het scheren dekt.

Doelpubliek

Wie wordt door dit initiatief geraakt?

  • Inwoners

Actoren

Welke actoren doen mee aan dit project?
Be Planet Stichting van Openbaar Nut

Locatie

Het gebied waar dit initiatief invloed op heeft, en de plaatsen waar het zich afspeelt.

Contact