Omschrijving

Waar gaat dit project over?

Onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’ willen de ouders van het kleuter- en lager onderwijs van Zonnedorp de kinderen bewust laten omgaan met het afval dat zowel op school als thuis geproduceerd wordt om in een latere fase over te schakelen naar het duurzaam gebruik van water en energie.

Voor het project ‘afval heeft (g)een plaats’ gebruikt men als richtlijn de 3 eerste niveaus van de ladder van Lansink, een gekende norm binnen het domein van afvalbeheer: preventie, hergebruik en recyclage.

In eerste instantie willen ze de kleuters en de leerlingen van de school sensibiliseren. Maar ze hopen dat de boodschap mee naar huis wordt genomen zodat ook ouders en grootouders gesensibiliseerd worden en zodoende een versnelling hoger schakelen in het verminderen van de afvalberg.

Men hecht ook bijzondere aandacht aan families die het Nederlands niet goed beheersen door hen te informeren via bijvoorbeeld pictogrammen.

U kunt hen helpen met de aankoop van het nodige materiaal voor de activiteiten op school en de sensibiliseringscampagne alsook de excursies die ze wensen te organiseren betreffende afvalbeheer.

Types
Hoe kunnen we dit project definiëren?
  • Ecologie / Leefmilieu

Foto's

Afbeeldingen gedeeld door de verantwoordelijke van dit project.

Doelen

Wat probeert dit project te verwezenlijken?

Doelpubliek

Wie wordt door dit initiatief geraakt?

  • Kinderen & jongeren

Actoren

Welke actoren doen mee aan dit project?
Be Planet Stichting van Openbaar Nut

Locatie

Het gebied waar dit initiatief invloed op heeft, en de plaatsen waar het zich afspeelt.

Contact