Omschrijving

Waar gaat dit project over?

Groenten kweken in de stad, het kan! Stadsakker zaait en oogst op onverwachte plaatsen in de buurt zoals een stationsplein of de bibliotheek. Het project heeft als doel mensen die lang werkloos zijn, werkervaring in de moestuin te bieden. Dit als opstap naar vast werk. Ook sensibiliseert men inwoners rond lokale voedselvoorziening en ecologische groenten uit de eigen omgeving.

Stadsakker werkt lokaal, milieuvriendelijk, participatief en draagt bij tot meer biodiversiteit in de stad.

Buurtwerk Posthof zet zich ook in voor de sociale cohesie door kwetsbare groepen in het project te betrekken. Ze worden opgevolgd, opgeleid en kunnen een deel van de oogst via het sociaal restaurant of de groentemarkt aankopen aan de democratische prijs van ‘1 buur’. Dit is een lokale gemeenschapsmunt gebaseerd op tijd, 1 uur = 1 buur.

Gezien het succes van het project is de aanwerving van een extra coördinator nodig. Zo kunnen ze verder uitbreiden, hun werking optimaliseren en onbewerkte percelen bewerken tot vruchtbare grond.

Types
Hoe kunnen we dit project definiëren?
  • Ecologie / Leefmilieu

Foto's

Afbeeldingen gedeeld door de verantwoordelijke van dit project.

Doelen

Wat probeert dit project te verwezenlijken?

Doelpubliek

Wie wordt door dit initiatief geraakt?

  • Inwoners

Actoren

Welke actoren doen mee aan dit project?
Be Planet Stichting van Openbaar Nut
Buurtwerk Posthof vzw Socio-culturele organisatie

Locatie

Het gebied waar dit initiatief invloed op heeft, en de plaatsen waar het zich afspeelt.

Contact