Omschrijving

Waar gaat dit project over?

Cokido? Wat is dat? Ouders, grootouders, familie en vrienden regelen samen de buitenschoolse kinderopvang (vakanties) en maken onderling afspraken om beurtelings hun kinderen op te vangen. Als je 1 dag de kinderen opvangt dan krijg je 4 dagen opvang in ruil.

De locatie kan een school of een buurthuis zijn of een andere openbare ruimte in de buurt. Met onze methodiek (het bijspelen) kunnen de ouders gemakkelijk afspraken maken over waar, wanneer en met wie de opvang gebeurt. Zo vult elk bijspeelnetwerk de werkelijke noden van haar leden in. Wij met Cokido ondersteunen al deze groepen met ons gratis lidmaatschap. Hierin zit een helpdesk, infosessie's, hulp bij het zoeken naar een locatie, tussenkomst bij conflicten en de verzekering.

Het bijspelen is ontstaan in De Stuyverij (Kortrijk). De Stuyverij is een broedplek vol doening in hartje Kortrijk waar, er door middel van Co-creatie en bottum up werken, oplossingen gezocht worden voor maatschappelijke problemen. Er werd 3 jaar lang geexperminteerd met 250 gezinnen in 4 verschillende steden. Cokido biedt nu een wettelijk kader voor het bijspelen waar alles veilig en betrouwbaar verloopt.

Types
Hoe kunnen we dit project definiëren?
  • Deeleconomie: Tijd delen
  • Werk-gezin balans
  • Zorg / autonomie
Startdatum 1 februari 2017

Foto's

Afbeeldingen gedeeld door de verantwoordelijke van dit project.

Doelen

Wat probeert dit project te verwezenlijken?

1.Er is een grote behoefte aan laagdrempelige, goedkope en veilige buitenschoolse kinderopvang in de eigen buurt.
2.De georganiseerde zomerkampen zijn duur en zeer snel volzet.
3.De ouders met jonge kinderen zijn onderhevig aan heel wat stress. Dit beïnvloedt de werkprestaties en kan leiden tot extra ziekteverzuim.
4.Heel wat ouders willen meer betrokken worden bij de opvang/begeleiding van hun kinderen in de vakantieperiodes
5.Door samen de kinderopvang in de buurt te organiseren stijgt het begrip voor elkaar en gaat men elkaar daadwerkelijk helpen voor de meest diverse familiale problemen. Dit verhoogt de weerbaarheid en het welzijn van de lokale gemeenschap met positieve impact op ziekteverzuim en werkvreugde.

Doelpubliek

Wie wordt door dit initiatief geraakt?

De doelgroep zijn ouders van jonge kinderen tussen de 2,5 en 12 jaar die een veilige, kwalitatieve kinderopvang zoeken in hun buurt.

  • Gezinnen
  • Kinderen & jongeren

Actoren

Welke actoren doen mee aan dit project?
De Stuyverij Socio-culturele organisatie
Hello crowd! Bank en verzekeringen

Locatie

Het gebied waar dit initiatief invloed op heeft, en de plaatsen waar het zich afspeelt.

Contact