Omschrijving

Waar gaat dit project over?

Buiten Beeld Bikes is een klusdienst per fiets met jongeren in een maatschappeljik kwetsbare positie.

Buiten Beeld is een project en een plek waar jongeren tussen 14 en 18 jaar een plek vinden als het reguliere onderwijssysteem niet werkt. In 'Compot', een oud klooster in Doornzele maken ze opnieuw verbinding met zichzelf en met de maatschappij. Zo (her)ontdekken de jongeren wat hen echt boeit en wat ze kunnen betekenen voor een ander.

Vanuit deze gedachte staan we open voor engagementen in de buurt en gaan we in op allerhande vragen. We gaan naar het containerpark voor iemand zonder auto, we doen boodschappen voor iemand anders die slecht te been is of we rijden het gras af of we snoeien bomen bij een derde.

Graag willen we veel van deze engagementen met de (bak)fiets doen. Zo kunnen we een groter gebied bedienen. Zo vergroten we de autonomie en het eigenaarschap van de jongeren want je hebt geen rijbewijs nodig en doen we dat op een ecologische toffe manier.

Types
Hoe kunnen we dit project definiëren?
  • Deeleconomie: Infrastructuur delen
  • Deeleconomie: Tijd delen
  • Mobiliteit
  • Zorg / autonomie
Startdatum 1 december 2017

Foto's

Afbeeldingen gedeeld door de verantwoordelijke van dit project.

Doelen

Wat probeert dit project te verwezenlijken?

Doelpubliek

Wie wordt door dit initiatief geraakt?

  • Alle inwoners
  • Gezinnen
  • Kinderen & jongeren
  • Mensen met een beperking
  • Ouderen

Actoren

Welke actoren doen mee aan dit project?
Hello crowd! Bank en verzekeringen
Lejo Vzw Opleiding- en vormingsvereniging
Stappen Vzw Zorg: Bijzondere jeugdzorg

Locatie

Het gebied waar dit initiatief invloed op heeft, en de plaatsen waar het zich afspeelt.

Contact