Omschrijving

Waar gaat dit project over?

De bewonerswerking Annabil vzw, beter gekend als Annabil, vertrekt vanuit een pluralistische visie: iedereen, ongeacht zijn origine, geloof of overtuiging is welkom mits onderschrijving van de statuten van de vzw om samen aan een betere buurt te werken. Elke derde dinsdag van de maand om 19u30 houden wij een bewonersvergadering en dit in 'De Balsemboom' (ingang via Bilkske of Ganzenstraat). Ook jij bent welkom!

Types
Hoe kunnen we dit project definiëren?
  • Communicatie
  • Deeleconomie: Kennis delen
  • Mobiliteit
  • Verbondenheid / Participatie
  • Wijkverbindend
  • Zorg / autonomie
Startdatum 1 januari 2001

Foto's

Afbeeldingen gedeeld door de verantwoordelijke van dit project.

Doelen

Wat probeert dit project te verwezenlijken?

Doelpubliek

Wie wordt door dit initiatief geraakt?

  • Alle inwoners

Actoren

Welke actoren doen mee aan dit project?

Locatie

Het gebied waar dit initiatief invloed op heeft, en de plaatsen waar het zich afspeelt.

Contact

Marie-Jeanne Vernieuwe (secretaris)
Stefan Goemaere (voorzitter)