Omschrijving

Waar gaat dit project over?

BurenOmelet is een initiatief waarbij buurtbewoners aanschuiven aan één lange tafel om gezellig met elkaar te kletsen met spek en eieren, vergezeld van een kop koffie.

Types
Hoe kunnen we dit project definiëren?
  • Verbondenheid / Participatie
Startdatum 25 september 2016

Foto's

Afbeeldingen gedeeld door de verantwoordelijke van dit project.
Geen foto's gevonden

Doelen

Wat probeert dit project te verwezenlijken?

- Buurtbewoners de mogelijkheid geven om andere buurtbewoners te ontmoeten.
- Sociale integratie van nieuwe inwijkelingen;
- De verdraagzaamheid tussen buurtbewoners stimuleren.

Doelpubliek

Wie wordt door dit initiatief geraakt?

- Dit initiatief wil buurtbewoners dichter bij elkaar brengen ongeacht hun achtergrond, leeftijd of afkomst. Iedereen kan dus aanschuiven aan de lange tafel om een babbel te slaan.

  • Alle inwoners

Actoren

Welke actoren doen mee aan dit project?
SamenVoorKruibeke Politieke partij

Locatie

Het gebied waar dit initiatief invloed op heeft, en de plaatsen waar het zich afspeelt.

Contact