Omschrijving

Waar gaat dit project over?

Dit is een initiatief waarbij een dorpsfeest georganiseerd werd met een barbecue, kinderanimatie, aperitiefconcert, terrasjes, rommelmarkt, kleurwedstrijd, kermisattracties, enz. Het feestcomité Heirweg zette zijn schouders onder dit event om alles in goede banen te leiden.

Types
Hoe kunnen we dit project definiëren?
  • Wijkverbindend
Startdatum 8 juli 2017

Foto's

Afbeeldingen gedeeld door de verantwoordelijke van dit project.
Geen foto's gevonden

Doelen

Wat probeert dit project te verwezenlijken?

- De contacten van de buurtbewoners verbeteren onder de dynamiek van het feestcomité Heirweg;
- Ontmoeting en verbinding in het gehucht realiseren;
- Mensen in de dorpskern samenbrengen.

Doelpubliek

Wie wordt door dit initiatief geraakt?

- Met dit dorpsfeest werd er getracht om zoveel mogelijk buurtbewoners te mobiliseren. Zowel jong als oud, maar ook maatschappelijk kwetsbare groepen zoals ouderen werden aangespoord om deel te nemen. Iedereen kreeg een flyer in de bus met het programma van de festiviteiten.

  • Alle inwoners

Actoren

Welke actoren doen mee aan dit project?
Feestcomité Heirweg Buurtcomité, feestcomité & dorpscomité

Locatie

Het gebied waar dit initiatief invloed op heeft, en de plaatsen waar het zich afspeelt.

Contact

Helena Verhamme