Omschrijving

Waar gaat dit project over?

Kunstenorganisaties nemen voor minstens twee jaar hun intrek in het voormalig slachthuis op Antwerpen Dam. Zij zullen projecten maken op maat van de buurt.

Archipel is een fysieke en mentale creatieve ruimte die organisch groeit en meedeint op het ritme van de buurt

Een voormalige stal op een braakliggend terrein in de wijk Dam in het noorden van Antwerpen wordt omgevormd tot een tijdelijke werkruimte door en voor een twintigtal kunstenaars, ambachtslui en vrijbuiters, met Rooftoptiger als trekker. We kiezen resoluut voor een gezamenlijk atelier zonder tussenschotten en een gedeelde verantwoordelijkheid voor de bouw van een infrastructuur, uit recuperatiematerialen en met eenieders artistieke inbreng. De kunstenaars creëeren jaarlijks samen een buurtparticipatietraject.

Types
Hoe kunnen we dit project definiëren?
  • Deeleconomie: Infrastructuur delen
  • Kunst / Cultuur
  • Verbondenheid / Participatie

Foto's

Afbeeldingen gedeeld door de verantwoordelijke van dit project.

Doelen

Wat probeert dit project te verwezenlijken?

Doelpubliek

Wie wordt door dit initiatief geraakt?

  • Alle inwoners

Actoren

Welke actoren doen mee aan dit project?
Rooftoptiger Burgercollectief

Locatie

Het gebied waar dit initiatief invloed op heeft, en de plaatsen waar het zich afspeelt.

Contact