Omschrijving

Waar gaat dit project over?

De Belevingstuin is een project dat wortelt
in de boomgaard van bioboerderij de Baarbeekhoeve
en is een kruisbestuiving tussen
duurzame landbouw, educatie en zorg.
Het is enerzijds een plek waar we deze jongste en
oudste generaties samenbrengen, waar nieuwe sociale
verbindingen kunnen rijpen en we de strijd aangaan
met individualisering en vereenzaming. Het is anderzijds een plek waar schoolkinderen
en rusthuisbewoners zich kunnen verbinden met
de natuur en ons voedsel.

In samenwerking met: Basisschool "de Bel"

Types
Hoe kunnen we dit project definiëren?
  • Deeleconomie: Infrastructuur delen
  • Ecologie / Leefmilieu
  • Verbondenheid / Participatie

Foto's

Afbeeldingen gedeeld door de verantwoordelijke van dit project.

Doelen

Wat probeert dit project te verwezenlijken?

1) Het uitwerken van een inrichtingsplan 2) Aanleg moestuin

Doelpubliek

Wie wordt door dit initiatief geraakt?

Actoren

Welke actoren doen mee aan dit project?

Locatie

Het gebied waar dit initiatief invloed op heeft, en de plaatsen waar het zich afspeelt.

Contact