Omschrijving

Waar gaat dit project over?

Armoede heeft een grote invloed op je sociale contacten, eigenwaarde en persoonlijke veerkracht. Daarom leidt ArmenTeKort vzw op grote schaal buddy’s op om een kwetsbare stadsgenoot te versterken.

De opleiding tot Meester in Empowerment bestaat uit 6 workshops van experts in wereldbeelden en verbindende communicatie, sociaal werk, kansarmoede, krachten ontdekken en netwerken opbouwen.

Nadien spreken de cursisten twee jaar lang af met hun buurtgenoot om een band op te bouwen, hun talenten te stimuleren en de eigenwaarde op te krikken. Zo vult de werking van ArmenTeKort de klassieke hulpverlening aan.

Want warmte contacten, veerkracht en zelfvertrouwen zijn evenzeer een rijkdom van onschatbare waarde.

Types
Hoe kunnen we dit project definiëren?
  • Communicatie
  • Deeleconomie: Kennis delen
  • Deeleconomie: Tijd delen
  • Verbondenheid / Participatie

Foto's

Afbeeldingen gedeeld door de verantwoordelijke van dit project.

Doelen

Wat probeert dit project te verwezenlijken?

Doelpubliek

Wie wordt door dit initiatief geraakt?

  • Mensen in armoede

Actoren

Welke actoren doen mee aan dit project?

Locatie

Het gebied waar dit initiatief invloed op heeft, en de plaatsen waar het zich afspeelt.

Contact