Omschrijving

Waar gaat dit project over?

Het project is een middel om duurzamer om te gaan met mens en milieu dat doen we op verschillende manieren; door DIT (do it together) willen we mensen stimuleren om samen dingen te doen zoals samen appelmoes maken, tandpasta, koeken bakken...
Verder worden er workshops gegeven door personen die bezig zijn met duurzaamheid, upcycling, yoga…
Daarnaast willen we mensen met een beperking betrekken in het deelnemen aan activiteiten in de circulaire economie.

Types
Hoe kunnen we dit project definiëren?
  • Deeleconomie: Goederen delen
  • Deeleconomie: Kennis delen
  • Ecologie / Leefmilieu
  • Verbondenheid / Participatie
Startdatum 1 mei 2018

Foto's

Afbeeldingen gedeeld door de verantwoordelijke van dit project.
Geen foto's gevonden

Doelen

Wat probeert dit project te verwezenlijken?

Mensen op een speelse manier bewuster leren omgaan met elkaar en met de natuur.

Doelpubliek

Wie wordt door dit initiatief geraakt?

Voor iedereen met een hart voor duurzaamheid en in het bijzonder voor mensen in armoede of met een beperking.

  • Mensen in armoede
  • Mensen met een beperking

Actoren

Welke actoren doen mee aan dit project?

Locatie

Het gebied waar dit initiatief invloed op heeft, en de plaatsen waar het zich afspeelt.

Contact